Sınav Stresinden Kurtulmanın En Etkili 6 Yolu Nedir?

Stres ve kaygı her öğrencinin yaşadığı bir durumdur. Lise ve üniversite çağındaki her genç sınav stresi yaşamaktadır. Bireyin ve toplumun sınava yüklediği anlam ve sonuçlar sınava girecek olan öğrencileri oldukça fazla tedirgin etmektedir.

Sınav Stresi Nedir?

Lise ve üniversite giriş sınavları, rekabete dayanan bir yapıdır. Rekabete dayalı sistem, sınava yüklenen hayati anlam ve değer, sınavın ölüm kalım meselesi gibi görülmesi öğrencilerde özel bir stres eylemine dönüşmektedir.

Özellikle çevresinden ve ailesinden girilecek sınavla ilgili beklentiler yüksek ise öğrencide sınav stresi oluşmakta, sınav kaygısı denilebilecek düzeyde kaygı yaratmaktadır. Sınav kaygısı, öğrenilen bilgilerin sınav esnasında etkili bir şekilde kullanılmasını engelleyen yoğun bir kaygı biçimi olarak açıklanmaktadır.

Sınav Stresinin Belirtileri Nelerdir?

Sınav Stresinden Kurtulmanın Yolları

Sınav stresinin kaygıya dönüşmesi bedensel, duygusal ve zihinsel sıkıntılara sebebiyet vermektedir.

Ruhsal belirtiler;

 • Tedirginlik,
 • Başarısızlık korkusu,
 • Yetersizlik hissi,
 • Kendine güvenin azalması ve çalışma isteksizliği

Bedensel Belirtiler;

 • Titreme,
 • Mide bulantısı,
 • Baygınlık hissi,
 • Karın ağrısı,
 • Terleme

Zihinsel Belirtiler;

 • Karar verememe,
 • Zihnin bomboş hissedilmesi,
 • Dikkat ve odaklanma problemlerinin yaşanması gibi semptomlara rastlanılabilmektedir. Peki, sınav stresinden kurtulmanın yolları nelerdir?

Sınav Stresinden Kurtulmanın Yolları

Sınav stresi ve kaygısı yaşayan kişilerin ve çevresinin korkması ve iyileşmeyecek gözüyle bakılması oldukça yanlış bir durumdur. Yapılan araştırmalara göre sınav stresinden kurtulmanın yolları aslında oldukça basittir. Yapılan araştırmalara göre sınav stresinden kurtulmanın en etkili altı yolu şu şekildedir;

1. Kendine Güven ve Kulaklarını Kapat!

Sınava girecek öğrencilere teselli verilmek amacıyla genellikle sakin ol, düşünme geçer denilmektedir. Fakat bu yöntem öğrenciyi daha çok strese sokmaktadır. Öğrencinin bu durumda yapacağı kulaklarını etrafa kapatması ve kendine olan güvenini kazanmasıdır. Öncelikle “Ben bunu başarabilirim” diyerek kendine güvenmeyi öğrenmelidir.

2. Öğrenme Odaklı Çalış!

Her şeyden önce sınava ezber yöntemiyle değil öğrenme odaklı çalışılmalıdır. Hedef belirlenmeli ve öğrenme süreci öğrenci tarafından sürdürülmelidir. Neyi biliyorum, neyi bilmiyorum? Nasıl daha kolay öğreniyorum, nasıl çalışmalıyım? Sorularının cevabı mutlaka belirlenmelidir.

3. Olmazsa Olmaz Fiziksel Aktiviteler!

En önemli konu bedensel olarak gevşemektir. Bedenin gevşemesi duygusal olarak da rahat ve sakin olmak demektir. Mutlaka haftada en az bir kere dahi olsa spor yapılmalıdır. Günde en az 10-20 dakika yapılan egzersizler sayesinde kaygı azalmakta ve öğrenme yetisi kuvvetlenmektedir. Düzenli egzersizler uyku düzeni sağlar, kasları ve zihni rahatlatır. Aynı zamanda kişinin kendisine olan özgüvenini arttırır.

4. Ders Çalışırken Yemek Yeme!

Sınava hazırlanmanın en önemli yolu sınav esnasında oluşan fiziki ortamı sağlamaktır. Evde düzenli bir şekilde ders çalışırken bir şeyler yiyen bir öğrenci sınav esnasında bu fiziksel aktiveye ihtiyaç duyacaktır ve bu koşul sağlanamadığından dolayı strese girecektir. İnsan beyni eylemleri birbirine bağdaştırma eğilimi içerisindedir. Beyin soru çözme ile yemek yeme eylemini bağdaştırmaz ise sınav esnasında da stres yaratacak herhangi bir yoksunluk gerektirmez. Bundan kaynaklı olarak sınav başarısı insanın kendi beynini eğitmesi ve kontrol etmesiyle başlar.

5. Baş Edemiyorsan Psikolojik Destek Al!

Her ne yapılırsa yapılsın durum ve tepkiler kontrol edilemiyorsa mutlaka bir uzmana başvurmakta fayda vardır. Çoğu zaman yaşanılan kaygı anlık ve geçici değil, gelecekte olabilecek bir tehdit olduğu düşünüldüğünden kaygının süresi belirsiz bir şekilde uzayabilmektedir. Bu durumda uzmana başvurmak en sağlıklı davranıştır.

6. Sınav Esnasında Kontrolü Eline Al!

Özgüvenli bir şekilde sınava girildikten sonra olumsuz düşünceler anında akıldan çıkarılmalı ve pozitif yönde düşüncelere yönlenilmelidir. Sınava yanıtlanabilecek sorulardan başlanılması kaygıyı azaltacak ve özgüven sağlayacaktır. Aynı zamanda sınav esnasında düzenli bir şekilde nefes alıp vermekte oldukça etkili olacaktır.

Leave a Reply

Göster
Gizle